Telegram

Угода користувача

1. Загальні умови 

1.1 Ця Угода є юридично обов'язковою угодою (договором) між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту та його сервісів.

1.2 Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту початку використання Сайту. Використання Користувачем Сайту означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди (укладення Договору).

1.3 Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Зміни набувають чинності одночасно з публікацією на Сайті зміненої Угоди. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://xgscore.io/ua 

Остання дата оновлення: 11.01.2024

1.4 Будь-які сторінки Сайту, інформація, що розміщується, контент, будь-які характеристики можуть бути змінені в односторонньому порядку без повідомлення або дозволу відвідувачів та/або користувачів.

1.5 Здійснення обробки персональної інформації, включаючи персональні дані, здійснюється відповідно до цієї Угоди, Політики конфіденційності Сайту.

1.6 Під дію цієї Угоди підпадають всі надані Сайтом можливості (сервіси), будь-які їхні подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси), що з'являться в подальшому. Усі послуги надаються за принципом "як є".

1.7 Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами.

2. Терміни та визначення

2.1 "Адміністрація" – власник домену https://xgscore.io/ 

2.2. "Користувач" – фізична особа, яка використовує Сайт будь-яким способом, у тому числі шляхом відвідування Сайту.

2.3 "Сторони" – Користувач та Адміністрація.

2.4 "Матеріали" – матеріали, що включають дизайн, макет, логотип, зовнішній вигляд, рейтинги, тексти, статті та будь-яку іншу інформацію, розміщену на веб-сайті, що належать xGscore або використовуються xGscore на підставі ліцензії.

2.5 "Реєстрація" – процедура заповнення Користувачем своїх даних на Сайті.

2.6 У цій Угоді можуть бути використані інші терміни і визначення, не зазначені в цьому розділі. 

3. Статус Сайту

3.1 Права на цей веб-сайт і його зміст належать xGscore – © xGscore 2018-2024. Усі права захищені.

3.2. Сайт xGscore.io є Інтернет-ресурсом, на якому розміщуються матеріали виключно в інформаційних цілях. Сайт не проводить азартні ігри на реальні та/або віртуальні гроші, не приймає оплату ставок та/або інших платежів, пов'язаних з азартними іграми, букмекерами або тоталізаторами. 

4. Реєстрація та Обліковий запис Користувача

4.1 Для того щоб скористатися всіма функціями Сайту і Сервісів Сайту, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті із зазначенням всіх необхідних і достовірних даних, що запитуються в реєстраційній формі, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис. У разі зміни зазначених в обліковому записі відомостей, Користувач зобов'язаний негайно внести зміни до облікового запису за допомогою відповідного функціоналу в особистому кабінеті.

4.2 Для здійснення Реєстрації на Сайті Користувачеві необхідно вказати ім'я облікового запису (login), актуальну адресу своєї електронної пошти (e-mail), за допомогою якої надалі здійснюватиметься вхід до Інтернет-сервісу та відновлення пароля в разі його втрати. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

4.3 Доступ до свого облікового запису Користувач здійснює за допомогою зазначеної актуальної адреси електронної пошти (e-mail) і пароля.

4.4 Адміністрація має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна і пароля (довжина, допустимі символи і т.д).

4.5 Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність законодавству наданої при реєстрації інформації.

4.6 Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраних ним засобів для доступу до облікового запису (пароль), а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їхні наслідки) у межах або з використанням Сервісу під обліковим записом Користувача, включно з випадками добровільного передання Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (зокрема й за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем.

4.7 Під час реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту.

4.8 Адміністрація має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням облікового запису Користувача до Сервісу або його окремих функцій, у тому числі в разі порушення Користувачем умов Угоди, а також у разі невикористання Сервісу протягом тривалого часу.

5. Права та обов'язки Користувача

5.1 Відвідувач та/або користувач має право:

5.1.1. Отримати доступ до використання Сайту на умовах, визначених у цій Угоді та на Сайті, здійснити безкоштовну реєстрацію на Сайті.

5.1.2 Користуватися всіма наявними на Сайті послугами в порядку та на умовах, визначених у цій Угоді та на Сайті.

5.1.3 Оцінювати прогнози на спортивні заходи на Сайті, ставити запитання та залишати скарги (далі – матеріали Користувача). 

5.2 Відвідувач та/або користувач Сайту зобов'язується:

5.2.1 Використовувати Сайт тільки в межах тих прав і тими способами, які визначені цією Угодою та дозволені законодавством.

5.2.1.1 Суворо дотримуватися Правил Сайту, зокрема в частині неможливості заводити однією особою більше 1 (Одного) акаунта на Сайті, незалежно від кількості використовуваних нею електронних пристроїв, програмного забезпечення.

5.2.1.2 Надавати під час використання Сайту та вчинення конкретних дій, для реалізації яких необхідне надання відомостей, реальні відомості, правом на поширення яких він володіє. У разі виявлення недостовірності наданих відомостей, а також якщо у Правовласника виникнуть обґрунтовані сумніви щодо їхньої достовірності (зокрема й у разі, якщо під час спроби зв'язатися надані контактні дані виявляться такими, що не існують), Правовласник має право в односторонньому порядку припинити будь-які відносини з Користувачем, видалити/заблокувати обліковий запис, обмеживши повністю або частково доступ до Сайту.

5.2.1.3 Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються на цьому Сайті.

5.2.1.4. Зберігати в таємниці і не розкривати третім особам інформацію про свої ідентифікаційні дані, отримані на сайті (логін, пароль та інші подібні дані). У разі, якщо зазначена інформація будь-яким чином стане відома третім особам, Користувач зобов'язується негайно змінити її.

5.2.1.5 Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів і Правовласника при використанні Сайту.

5.2.1.6 Суворо дотримуватися умов цієї Угоди, а також забезпечити конфіденційність інформації, що стала йому відома під час співпраці з Правовласником (зокрема, комерційної та технічної інформації).

5.2.1.7 Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охоронювану законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб.

5.2.1.8 Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство або норми міжнародного права, зокрема у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, загальноприйняті норми моралі та моральності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

5.3 Користувачеві забороняється:

5.3.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

5.3.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

5.3.3 Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, що спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

5.3.4 Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яким іншим системам або мережам, які відносяться до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на Сайті;

5.3.5 Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

5.3.6. Використовувати Сайт і його контент в будь-яких цілях, заборонених законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Правовласника або інших осіб.

6. Права та обов'язки Адміністрації Сайту

6.1 Змінювати правила використання Сайту, змінювати зміст Сайту, зазначену на ньому інформацію.

6.2 Збирати інформацію (що не належить до персональних даних, а також що належить до таких – в рамках чинних норм законодавства і Політики конфіденційності Сайту) про переваги відвідувачів та/або користувачів і способи використання ними Сайту для збору статистики, поліпшення роботи Сайту і його якості.

6.4 Призупиняти або припиняти роботу Сайту, а також частково або повністю обмежувати доступ до Сайту для проведення технічного обслуговування або модернізації Сайту. Відвідувач та/або користувач не має права вимагати відшкодування збитків у подібних випадках.

6.5 Адміністрація має право здійснювати розсилки інформаційних повідомлень, зокрема новинного та рекламного характеру (будь-якого виду реклами), пов'язаних із Сайтом, за допомогою електронних листів на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на Сайті, якщо Користувач дав згоду на отримання таких повідомлень.

7. Інтелектуальна власність

7.1 Всі об'єкти на Сайті, включно з результатами інтелектуальної діяльності та засобами індивідуалізації, інші об'єкти є об'єктами виключних прав, які належать Правовласнику, або використовуються ним на законних підставах.

7.2 Жодні об'єкти інтелектуальної власності, представлені на Сайті, опубліковані як самим Правовласником, так і Користувачами або третіми особами, не можуть бути використані без попереднього письмового дозволу відповідного правовласника або автора. 

7.3 Відвідувачу та/або Користувачеві надається особисте невиключне та непередаване право користування Сайтом.

8. Використання матеріалів Сайту

8.1 Використання матеріалів, розміщених на Сайті, допускається тільки з письмової згоди Адміністрації. Без письмового дозволу використання матеріалів можливе лише у випадках, передбачених у пп. 8.2. цієї Угоди.

8.2 Використання на безоплатній основі та без письмової згоди можливе в таких випадках:

8.2.1. Цитування матеріалів Сайту в обсязі, виправданому метою цитування Подібне цитування повинно містити в собі посилання на джерело.

8.2.2 Використання матеріалів Сайту для складання огляду ЗМІ у вигляді коротких анотацій матеріалів, в обсязі, виправданому метою створення дайджесту (огляду преси). Подібне використання виключає можливість використання статей Сайту в повному обсязі.

8.3 Користувачі зобов'язані в кожному випадку використання матеріалів Сайту вказувати посилання на джерело і гіперпосилання на сторінку сайту формату "dofollow", з якої запозичені зазначені матеріали.

8.4 Інші види використання матеріалів Сайту:

8.4.1. Комерційне використання Матеріалів Сайту здійснюється на підставі договорів, укладених у письмовій формі.

8.4.2 Забороняється будь-яке використання фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших матеріалів, розміщених на Сайті, що належать Адміністрації та іншим третім.

8.4.3 У разі необхідності використання матеріалів Сайту, зазначених у п. 8.4.2. цієї Угоди, що належать Адміністрації, Користувачі зобов'язані отримати письмовий дозвіл (згоду) Адміністрації на використання таких матеріалів на відплатній основі.

8.4.4 Вартість використання матеріалів узгоджується сторонами індивідуально в кожному конкретному випадку.

8.5 Використання матеріалів Сайту з порушенням будь-якої з умов цієї Угоди означає, що матеріали використовуються без дозволу Адміністрації, що є порушенням виключних прав і може спричинити відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8.6 У разі порушення виключного права на матеріали Сайту Адміністрація поряд з використанням інших застосовних способів захисту і заходів відповідальності вправі вимагати від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації в розмірі, який визначається судом.

8.7 Видалення інформації про авторське право (копірайтів, вказівок авторства тощо) тягне за собою окрему відповідальність у вигляді відшкодування збитків або компенсації в зазначеному вище розмірі. Компенсація виплачується за кожен випадок порушення.

9. Відповідальність

9.1 Відповідальність за використання матеріалів Сайту лежить повністю на користувачах Сайту. Користувачі зобов'язані самі упевнитися в тому, що сервіси або інформація, що надаються на даному Сайті, відповідають їхнім потребам і вимогам.

9.2 Адміністрація не несе відповідальності за повноту, точність, достовірність, доступність, законність інформації, генерованої на даному Сайті користувачами, в коментарях, скаргах, прогнозах або будь-яким іншим способом розміщеної на даному Сайті. Тягар відповідальності за довіру до перерахованих вище матеріалів повністю лежить на користувачах Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за дотримання авторських прав Користувачами під час публікації будь-якої інформації та матеріалів у будь-якій формі на цьому Сайті.

9.3 Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси чи інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію чи посилання на зовнішні сайти або ресурси, в які він не вступав, використовуючи інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

9.4 Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з рекламою, яка може бути розміщена на Сайті.

9.5 Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту і спричинені ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликану або пов'язану зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

9.6 На Сайті можуть бути дані посилання на інші сайти. Ці посилання даються для зручності відвідувачів, щоб надати додаткову інформацію. Наявність посилань не означає, що Адміністрація рекомендує сайти, на які ведуть посилання. Адміністрація не несе відповідальність за зміст таких сайтів.

10. Інші умови

10.1 Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

10.2 Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень цієї Угоди.

10.3 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства.

10.4 Ця Угода набуває чинності для Користувача з моменту його приєднання до неї та діє протягом невизначеного терміну.

10.5 Всі комунікації з адміністрацією xGscore здійснюються способами, зазначеними в розділі Контакти на сайті за адресою https://xgscore.io/ua/contacts